do spisu

299 Znika OFE Warta, został przejęty przez Allianz 2014-09-20

W dniu 25 marca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA.
Datę zakończenia likwidacji OFE WARTA ustalono na dzień 19 września 2014 r. W tym dniu aktywa OFE WARTA zostaną przeniesione do Allianz Polska OFE, członkowwie Warty staną się członkami Allianzu, zaś jednostki rozrachunkowe OFE WARTA zostaną przeliczone na jednostki rozrachunkowe Allianz Polska OFE.

Czy już wiesz, który fundusz emerytalny wybrać?


pytania i odpowiedzi o OFE