do spisu

286 NOWY, 29ty ranking KNF: liderem nieoczekiwanie Nordea, tuż za nią ING. Średni zysk 3letni to niemal 20%. Bardzo słaby wynik uzyskał Polsat. 2012-10-10

Średnia ważona stopa zwrotu dla 15 otwartych funduszy emerytalnych (OFE), za okres od końca września 2009 do końca września 2012 r. wyniosła 19,28% - podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Pierwsze trzy fundusze uzyskały niezwykle zbliżone zyski. Poza Nordeą i ING powyżej 20% zyskały Allianz i Amplico.

Czy już wiesz, który fundusz emerytalny wybrać?


pytania i odpowiedzi o OFE